Có một chiếc trực thăng Mi-25 bị bỏ lại ở Châu Phi, và Mỹ đã chiếm nó từ tay Libya như thế nào?

Có một chiếc trực thăng Mi-25 bị bỏ lại ở Châu Phi, và Mỹ đã chiếm nó từ tay Libya như thế nào?

Cộng đồng mạng 15-01-2018, 12:17

Thời điểm này cũng là lúc Xô Viết đẩy mạnh việc bán những chiếc trực thăng tấn công Mi-25 Hind-D, một bản xuất khẩu của