Soi chi tiết Yamaha FZ-25 ABS 2019 vừa về Việt Nam với giá hơn 80 triệu đồng

Soi chi tiết Yamaha FZ-25 ABS 2019 vừa về Việt Nam với giá hơn 80 triệu đồng

Tin Xe máy 23-05-2019, 23:40

Dòng naked-bike FZ phiên bản đầu tiên được tung ra vào năm 2008, và ngay lập tức trở thành một trong những mẫu xe thống

Yamaha FZ-25 ABS 2019 về Việt Nam với giá từ 85 triệu đồng

Yamaha FZ-25 ABS 2019 về Việt Nam với giá từ 85 triệu đồng

Tin Xe máy 12-05-2019, 14:10

Dòng naked-bike FZ phiên bản đầu tiên được tung ra vào năm 2008, và ngay lập tức trở thành một trong những mẫu xe thống