Trên tay micro dành cho máy iOS Sennheiser Clipmic Digital: dùng cổng lightning, ADC 24bit/96kHz

Trên tay micro dành cho máy iOS Sennheiser Clipmic Digital: dùng cổng lightning, ADC 24bit/96kHz

Thiết bị số 24-03-2016, 14:51

Sennheiser ClipMic Digital là chiếc micro ghi âm kết nối với các thiết bị iOS thông qua cổng lightning. Nó được trang