EPA công bố mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức của Kia Telluride 2020

EPA công bố mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức của Kia Telluride 2020

Tin Ô tô 19-02-2019, 18:20

Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) vừa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu chính thức của Kia Telluride 2020, đó là những con