Cậu bé người Mỹ chuyên đánh giá đồ chơi kiếm gần 512 tỷ đồng/năm

Cậu bé người Mỹ chuyên đánh giá đồ chơi kiếm gần 512 tỷ đồng/năm

Tin tức ICT 4-12-2018, 17:20

Ryan, một cậu bé người Mỹ chuyên đánh giá đồ chơi, đứng đầu danh sách những ngôi sao YouTube có thu nhập cao nhất. Cụ