LMHT: 4 Xạ thủ đang nổi lên tại phiên bản 7.22 sở hữu lượt chọn cực cao

LMHT: 4 Xạ thủ đang nổi lên tại phiên bản 7.22 sở hữu lượt chọn cực cao

Game Online 16-11-2017, 08:24

Sau những thay đổi tại Tiền mùa giải thì những xạ thủ này bỗng chốc nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết