Trực Tiếp AOE(25-8-2017)| Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Hồng Anh, HeHe - Kèo 5 thể loại - 22 Shang

Trực Tiếp AOE(25-8-2017)| Chim Sẻ Đi Nắng, No1 vs Hồng Anh, HeHe - Kèo 5 thể loại - 22 Shang

Video Game 25-08-2017, 10:37

Game Chanel là kênh các Clip hot nhất về AOE và các game thủ Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh, Văn Sự, Đinh Xuân Canh, Hehe,