Nhà mạng Hàn Quốc phản đối giá khởi điểm đấu giá phổ tần 2100MHz

Nhà mạng Hàn Quốc phản đối giá khởi điểm đấu giá phổ tần 2100MHz

Công nghệ 9-03-2016, 02:56

Theo thời báo Hàn Quốc, các nhà khai thác mạng di động nước này được cho là đang hợp tác với nhau để phản đối lại quyết