TOP 10 smartphone Android có điểm benchmark khủng nhất tính đến tháng 3/2019

TOP 10 smartphone Android có điểm benchmark khủng nhất tính đến tháng 3/2019

Điện thoại 2-04-2019, 20:50

Cụ thể, điểm AnTuTu benchmark hiển thị trong biểu đồ bên dưới là điểm chạy trung bình, không phải điểm cao nhất, thời