Apple sẽ không trang bị cảm biến ToF 3D cho camera sau của cả iPhone 2018 lẫn 2019

Apple sẽ không trang bị cảm biến ToF 3D cho camera sau của cả iPhone 2018 lẫn 2019

Điện thoại 13-09-2018, 00:19

Theo ông Kuo, Apple nhận thấy công nghệ ToF 3D hiện tại chưa đủ tốt để tạo ra cuộc cách mạng về trải nghiệm AR (thực tế