BMW 8-Series thương mại sẽ được ra mắt vào 15/6/2018 tại Le Mans

BMW 8-Series thương mại sẽ được ra mắt vào 15/6/2018 tại Le Mans

Tin Ô tô 10-04-2018, 09:49

Một bản tin gần đây do BMW tiết lộ cho các cố vấn khách hàng tại Hoa Kỳ đã xác nhận thông tin này, và thậm chí nó cũng