Minishow Diệu Nhi - 2018 Phần 1(full): Trấn Thành Cấu Kết Với BB Trần & Hải Triều Vạch Mặt Diệu Nhi

Minishow Diệu Nhi - 2018 Phần 1(full): Trấn Thành Cấu Kết Với BB Trần & Hải Triều Vạch Mặt Diệu Nhi

Video Hài hước 3-08-2018, 15:15

Kịch: Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi SaonVới sự tham gia của các diễn viên:n- Trấn Thànhn- Hải Triềun- BB Trầnn- Bé Kim Thưn-