Samsung bắt đầu cập nhật Android 9 Pie cho Galaxy A6+ (2018)

Samsung bắt đầu cập nhật Android 9 Pie cho Galaxy A6+ (2018)

Điện thoại 22-03-2019, 11:30

Bản cập nhật có mã phần mềm là A605FNXXU3BSC6 với dung lượng gần 1.3 GB, và hiện người dùng tại Ba Lan đã bắt được nhận