2017 và cuộc nổi dậy của những chiếc

2017 và cuộc nổi dậy của những chiếc "smartphone ngàn đô"

Điện thoại 8-09-2017, 19:13

Trước khi xem cuộc chiến giữa iPhone 8 và Galaxy Note 8 thì một vấn đề mới được đặt ra cho các khách hàng muốn mua