Hàng loạt xe Porsche Cayenne 2003-2006 bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi rò rỉ nhiên liệu

Hàng loạt xe Porsche Cayenne 2003-2006 bị triệu hồi tại Mỹ do lỗi rò rỉ nhiên liệu

Xe cộ 27-09-2017, 09:32

Porsche đang tiến hành triệu hồi mẫu xe Porsche Cayenne tại Mỹ do lỗi rò rỉ nhiên liệu.