Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí từ 2-8 với mức thấp nhất từ 1.200 đồng/km

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí từ 2-8 với mức thấp nhất từ 1.200 đồng/km

Tin Ô tô 24-07-2017, 17:25

Từ 2-8 tới đây, Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ chính thức đưa vào vận hành 65/140km tuyến đường cao tốc