20 tòa nhà có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất trong 30 năm qua

20 tòa nhà có chi phí xây dựng đắt đỏ nhất trong 30 năm qua

Công nghệ 5-08-2018, 10:45

Những tòa nhà mới không ngừng xuất hiện với quy mô, chi phí xây dựng ngày càng đắt đỏ trong hàng chục năm qua. Đây là