Điểm danh 20 smartphone tốt nhất tại Mỹ nửa đầu 2019

Điểm danh 20 smartphone tốt nhất tại Mỹ nửa đầu 2019

Điện thoại 15-06-2019, 00:40

Không xuất hiện tại nhiều thị trường trên thế giới, G8 vẫn được quan tâm tại Mỹ. Smartphone cao cấp nhất ra đầu 2019