Hé lộ hình ảnh trên tay một smartphone mới đến từ HMD

Hé lộ hình ảnh trên tay một smartphone mới đến từ HMD

Điện thoại 5-07-2019, 22:30

Chiếc smartphone rò rỉ lần này có tên mã là Nokia Daredevil (TA-1198), báo cáo cho rằng, đây là một smartphone được HMD