Hướng dẫn hạ cấp từ phiên bản iOS 11.2 về iOS 11.1 - iOS 11.0.1

Hướng dẫn hạ cấp từ phiên bản iOS 11.2 về iOS 11.1 - iOS 11.0.1

Công nghệ 3-12-2017, 14:56

Bản cập nhật iOS 11.2 mới được Apple phát hành để cải thiện độ ổn định và mang đến cho người dùng một số tính năng mới.