Hà Nội có 11,2 triệu thuê bao di động, giảm so với 2016

Hà Nội có 11,2 triệu thuê bao di động, giảm so với 2016

Điện thoại 21-09-2017, 21:33

Lượng thuê bao di động giảm được các chuyên gia nhận định là kết quả của những biện pháp xử lý chặt chẽ thời gian qua