Bản cập nhật iOS 13.2 chứa đựng một bí mật của Apple

Bản cập nhật iOS 13.2 chứa đựng một bí mật của Apple

Tin tức ICT 30-10-2019, 17:30

Theo PhoneArena, iOS 13.2 bao gồm thư mục ẩn cho một sản phẩm gọi là AirTag. Thư mục không chứa gì ngoài giữ chỗ trong