Nokia 7.2 hỗ trợ các băng tần Wi-Fi tại Malaysia và hỗ trợ cả NFC

Nokia 7.2 hỗ trợ các băng tần Wi-Fi tại Malaysia và hỗ trợ cả NFC

Điện thoại 1-09-2019, 13:02

Các hình ảnh và thông tin rò rỉ gần đây đã tiết lộ nhiều thông tin cấu hình, thiết kế của Nokia 7.2. Máy sẽ có sẵn