Apple bán 1,2 tỷ máy iPhone sau 10 năm kinh doanh

Apple bán 1,2 tỷ máy iPhone sau 10 năm kinh doanh

Điện thoại 21-09-2017, 00:39

Tính từ mẫu đầu tiên năm 2007, sau 10 năm Apple đã bán 1,2 tỷ máy iPhone, tương đương trung bình 120 triệu sản phẩm