Nokia 8.2 sẽ được trang bị camera “thò thụt”

Nokia 8.2 sẽ được trang bị camera “thò thụt”

Điện thoại 8-10-2019, 22:30

Độ tin cậy của nó giờ đã cao hơn rất nhiều khi chuyên trang Nokiamob cho biết điều này là đúng. Chỉ có điều mô-đun này