Tàu chìm sau khi va chạm với sà lan trên sông, 2 mẹ con mất tích

Tàu chìm sau khi va chạm với sà lan trên sông, 2 mẹ con mất tích

Tin Ô tô 31-07-2017, 11:24

Sau khi va chạm với sà lan, chiếc tàu chìm hẳn xuống sông khiến 2 người trên tàu này bị nước cuốn mất tích, 2 người