Nokia 6.2/Nokia 7.2 vừa đạt chứng nhận tại Canada

Nokia 6.2/Nokia 7.2 vừa đạt chứng nhận tại Canada

Điện thoại 10-08-2019, 15:30

Chứng nhận tại FCC của TA-1196 cho biết, cả Nokia TA-1178 và TA-1196 đều thuộc về cùng một smartphone. TA-1178 là 1 SIM