Unc0ver phát hành bản cập nhật mới hỗ trợ người dùng jailbreak 12.3.1 - iOS 12.2

Unc0ver phát hành bản cập nhật mới hỗ trợ người dùng jailbreak 12.3.1 - iOS 12.2

Tin tức ICT 12-07-2019, 18:10

Trong bản cập nhật này, nhóm phát triển sử dụng khai thác Sock Puppet mới của @NedWilliamson để bẻ khóa iPhone và iPad