2 chiếc điện thoại Nokia bí ẩn vừa đạt chứng nhận tại Nga

2 chiếc điện thoại Nokia bí ẩn vừa đạt chứng nhận tại Nga

Điện thoại 31-10-2018, 18:48

Như bạn có thể thấy ở hình ảnh chụp màn hình ở trên, cả hai điện thoại Nokia bí ẩn này đã được liệt kê vào ngày 23