Thiếu nữ đi Yamaha Exciter chạy trốn CSGT rồi đâm vào người đi đường

Thiếu nữ đi Yamaha Exciter chạy trốn CSGT rồi đâm vào người đi đường

Cộng đồng mạng 27-07-2018, 16:55

Theo thông tin do lực lượng chứng năng công bố và người dân chứng kiến cung cấp, vụ tai nạn trên là hậu của của một vụ