Cách xóa cookie và dữ liệu trang web cho một website cụ thể trong Chrome

Cách xóa cookie và dữ liệu trang web cho một website cụ thể trong Chrome

Thủ thuật 11-08-2019, 18:30

 Cookies (còn được gọi là HTTP Cookies, Internet Cookies hoặc Browser Cookies) là những tệp văn bản lưu trữ các bit dữ