Hướng dẫn cài đặt và jailbreak iOS 12.3 - 13.2.2 bằng Checkra1n trên máy Mac

Hướng dẫn cài đặt và jailbreak iOS 12.3 - 13.2.2 bằng Checkra1n trên máy Mac

Thủ thuật 11-11-2019, 03:30

Hiện tại, bản thử nghiệm đầu tiên của Checkra1n Jailbreak đã được phát hành công khai. Tuy nhiên chỉ mới hỗ trợ máy