Đế Chế Mới 2017 || GameTV vs Thái Bình + Skyred C1+2 4vs4 Radom Ngày 19/10/2017 Burning Man Gamez

Đế Chế Mới 2017 || GameTV vs Thái Bình + Skyred C1+2 4vs4 Radom Ngày 19/10/2017 Burning Man Gamez

Video Game 19-10-2017, 23:18

AOE Mới Nhất 2017 Đế Chế Mới 2017 || GameTV vs Thái Bình + Skyred C1+2 4vs4 Radom Ngày 19/10/2017 Chim Sẻ Đi Nắng AOE