Ốp lưng, bao da dành cho Nokia 6.2, Nokia 7.2 được liệt kê trên trang bán lẻ trực tuyến

Ốp lưng, bao da dành cho Nokia 6.2, Nokia 7.2 được liệt kê trên trang bán lẻ trực tuyến

Điện thoại 7-08-2019, 15:30

Vài ngày trước, bộ ốp lưng chính thức của Nokia 6.2 và Nokia 7.2 đã xuất hiện. Còn hôm nay, ốp lưng (CC-162-172) và bao