Fiat Chrysler và Renault có thể sẽ được sát nhập thành với nhau

Fiat Chrysler và Renault có thể sẽ được sát nhập thành với nhau

Tin Ô tô 29-05-2019, 09:50

Trước đó, một báo cáo có thể khiến nhiều người ngạc nhiên về khả năng sáp nhập giữa Renault và FCA. Hãng Pháp đồng thời