iPhone 6.1inch 2 SIM sẽ bán độc quyền ở thị trường Trung Quốc

iPhone 6.1inch 2 SIM sẽ bán độc quyền ở thị trường Trung Quốc

Điện thoại 7-08-2018, 15:27

Trong khi nhiều lời xác nhận cho rằng iPhone X Plus 6.5 inch nhiều khả năng sẽ là phiên bản chạy dual-SIM thì một thông