Acer Swift 7: Laptop đầu tiên mỏng dưới 1cm

Acer Swift 7: Laptop đầu tiên mỏng dưới 1cm

Thiết bị số 1-09-2016, 11:17

Với độ dày chỉ 9.98mm, Acer Swift 7 đã phế truất HP Spectre để trở thành laptop mỏng nhất thế giới.