Galaxy Note 8 đã có điểm GeekBench: 1984 đơn nhân và 6116 đa nhân

Galaxy Note 8 đã có điểm GeekBench: 1984 đơn nhân và 6116 đa nhân

Điện thoại 12-08-2017, 08:26

Một phiên bản thử nghiệm của Galaxy Note 8 đã dùng GeekBench để thử hiệu năng, và người ta đã có những thông tin xác