Tin nhanh -  Apple sắp ra bản vá sửa lỗi 1/1/1970 trên iPhone

Tin nhanh - Apple sắp ra bản vá sửa lỗi 1/1/1970 trên iPhone

Điện thoại 17-02-2016, 11:20

Apple cho biết sẽ sớm phát hành bản cập nhật vá lỗi biến iPhone thành cục gạch khi thiết lập ngày hệ thống về 1/1/1970.

Apple sắp ra bản vá sửa lỗi 1/1/1970 trên iPhone

Apple sắp ra bản vá sửa lỗi 1/1/1970 trên iPhone

Điện thoại 17-02-2016, 08:50

Apple cho biết sẽ sớm phát hành bản cập nhật vá lỗi biến iPhone thành cục gạch khi thiết lập ngày hệ thống về 1/1/1970.