Chip AMD Threadripper 1950X 16 nhân có giá 999$, 1920X 12 nhân giá 799$

Chip AMD Threadripper 1950X 16 nhân có giá 999$, 1920X 12 nhân giá 799$

Thiết bị số 14-07-2017, 09:09

CPU cao cấp Threadripper 1950X sẽ có giá là 999$, bao gồm 16 nhân hoạt động ở xung nhịp 3.4GHz và boost lên tối đa