Năm 2019, thị trường chuyển đổi số sẽ đạt mức 1,18 nghìn tỷ

Năm 2019, thị trường chuyển đổi số sẽ đạt mức 1,18 nghìn tỷ

Tin tức ICT 14-11-2019, 12:10

Đến 2025, nền kinh tế số (digital economy) dự kiến đóng góp 24,3% vào GDP toàn cầu. Do đó, tại phiên thảo luận Chuyển