18 bức ảnh thể hiện đỉnh cao của sự lười biếng

18 bức ảnh thể hiện đỉnh cao của sự lười biếng

Cộng đồng mạng 27-11-2017, 07:25

Người ta thường nghĩ kẻ lười thì chẳng làm nên tích sự gì, nhưng Bill Gates từng nói: 'Tôi chọn một kẻ lười để làm một