LMHT: Cập nhật phiên bản 7.18 trên PBE với một loạt những thay đổi dành cho CKTG

Một loạt những thay đổi chuẩn bị cho CKTG 2017 đã được triển khai