17 phím tắt chứa Shift hữu ích trong Windows

17 phím tắt chứa Shift hữu ích trong Windows

Thủ thuật 29-09-2017, 08:59

Các phím tắt luôn là giải pháp nhanh nhất khi bạn muốn thao tác trên Windows, bạn sẽ không cần sử dụng chuột mà vẫn