Microsoft phát hành bản cập nhật tích lũy 14393.1613 cho người dùng Windows 10 Anniversary

Microsoft phát hành bản cập nhật tích lũy 14393.1613 cho người dùng Windows 10 Anniversary

Thủ thuật 18-08-2017, 06:36

Vào ngày hôm qua, Microsoft đã phát hành bản cập nhật tích lũy build 14393.1613 cho người dùng Windows 10 Anniversary.