Phiên bản đặc biệt mới của Aston Martin Vanquish S Volante chỉ có 12 chiếc

Phiên bản đặc biệt mới của Aston Martin Vanquish S Volante chỉ có 12 chiếc

Tin Ô tô 29-10-2017, 07:14

Sự hợp tác giữa Aston Martin và Tom Brady đã tạo ra một phiên bản giới hạn của Vanquish S Volante.