15000 nhà khoa học đồng loạt lên tiếng cảnh báo về thảm họa diệt vong của nhân loại

15000 nhà khoa học đồng loạt lên tiếng cảnh báo về thảm họa diệt vong của nhân loại

Cộng đồng mạng 15-11-2017, 08:46

Lời cảnh báo nhằm thức tỉnh toàn nhân loại về mối nguy hiểm mà Trái Đất đang phải đối mặt được đưa ra bởi 15.000 nhà