Nỗ lực đổi mới trong lĩnh vực sản xuất máy giặt

Nỗ lực đổi mới trong lĩnh vực sản xuất máy giặt

Thiết bị số 16-04-2019, 14:40

Hình thái thô sơ nhất của mát giặt gỗ xuất hiện từ giữa thế kỷ 19 tại Mỹ. Sang thế kỷ 20, máy giặt tự động của Bendix