Bán tải Ford F-150 nổi bật với ngoại thất tông kép độc đáo

Bán tải Ford F-150 nổi bật với ngoại thất tông kép độc đáo

Tin Ô tô 15-07-2019, 06:42

Chiếc Ford F-150 này có tên BFP Retro F-150 và nó đến từ Beechmont Ford ở Cincinnati, Ohio, đây là một sáng tạo được