Bắt gặp Ford F-150 Raptor 2018 gần như đã hoàn chỉnh trên đường phố

Bắt gặp Ford F-150 Raptor 2018 gần như đã hoàn chỉnh trên đường phố

Tin Ô tô 21-07-2017, 09:39

Mới đây, một nguyên mẫu mới toanh của Ford F-150 Raptor cập nhật cho năm 2018 đã được bắt gặp trên đường phố.